Placering av brevlåda


Med en rätt placerad och utformad brevlåda underlättar man för brevbäraren att utföra sitt jobb på ett effektivt sätt. Tänk på att det är du som mottagare/fastighetsägare som ansvarar för att sätta upp, flytta och märka brevlådan och se till att den är lätt att nå för brevbäraren.

Placering av brevlåda

Om du vill flytta en postlåda eller sätta upp en ny behöver du ta kontakt med det lokala PostNords kundservice och stämma av placeringen. Om du flyttar eller sätter upp en låda utan att stämma av placeringen kan det leda till att din post inte delas ut. 

Om du bor i ett villa- eller radhusområde i tätort ska postlådan i första hand placeras i en lådsamling eller vid respektive fastighets tomtgräns. 

Lådsamlingen eller brevlådan ska sitta på utsidan av staket, häck eller liknande med postlådeöppningen vänd mot gatan så att den är lätt att nå för brevbäraren. Det är också viktigt att placera samlingen eller brevlådan så att den står trafiksäkert. Brevbäraren ska kunna lägga post i lådan utan att gå ur sitt fordon, och det måste vara möjligt att vända smidigt och trafiksäkert.

Utanför tätort

Utanför tätort ska brevlådan vanligen stå i en lådsamling utmed brevbärarens färdväg. Avståndet mellan lådsamlingarna ska vara minst 200 meter. Även här är det viktigt att lådsamlingen eller brevlådan placeras så att brevbäraren lätt kommer åt den och kan stanna och vända på ett trafiksäkert sätt. 

Bra att tänka på när du väljer en brevlåda

  • Brevlådan ska sitta med öppningen 90–110 cm över marken och vänd mot vägen, till exempel på en stolpe eller på utsidan av ett staket eller en häck.
  • Vi rekommenderar en brevlåda med måtten minst 250 mm bred, 130 mm djup och 340 mm hög. Då kan brevbäraren dela ut de flesta typer av försändelser direkt i din låda.
  • Märk brevlådan tydligt med namn och adress på en skylt som är minst 200 mm x 25 mm.
  • Placera brevlådan där det är trafiksäkert för brevbäraren att stanna.

Det ska vara lätt att nå brevlådan

Det är fastighetsägaren, alternativ du som postmottagare, som ansvarar för att skotta bort snö och ta bort buskar och träd så att brevbäraren kan nå pbrevlådan från sitt fordon. Postutdelningen ska kunna göras fritt från hinder som kräver någon form av hantering, som till exempel bommar och grindar. Om brevbäraren inte kommer åt din brevlåda kommer posten inte att delas ut. Den lagras då på brevbärarkontoret och brevbäraren gör ett nytt försök nästkommande utdelningstur.(uppgifterna är hämtade från postnords hemsida)